jueves, 1 de diciembre de 2011

Advento é dicir sí á novidade de Deus.

En María Deus ensínanos a ter un corazón disposto, disponible para comezar unha obra que non é exclusiva da propia persoa. Miremos as nosas vidas e descubramos cantas obras pode Deus facer a través das nosas palabras e dos nosos feitos.
Son moitas as novidades que podían ocupar a vida de María: a convivencia familiar con Xosé, a noticia extraordinaria da súa curmá Isabel, as preocupacións propias do seu estado... pero todas elas encontraron luz e paz desde a confianza plena que lle vén do seu "sí" entregado ó arcanxo Gabriel, un sí que naceu da esperanza en Deus, do encontro co que enche todo o ser de felicidade e amor.
O Advento é tempo de ser inmaculados nos nosos síes, nos nosos compromisos, nas nosas decisións, no noso seguimento do Señor, é un tempo de limpar tanto egoísmo que empaña as mocións do Espírito no interior da nosa conciencia e no vivir compartido de cada día.  
O "sí" de María enfréntase á pegada de pecado impronta no mundo e na humanidade. Son moitas as situacións de negación ó amor, á paz, á fraternidade, á caridade... que hai ó redor da nosa vida, comezando por nós mesmos e salpicando ás relacións familiares, laborais, de amistade e descoñecidas que imos tecendo cada día desde o noso corazón.
O tempo de Advento é para camiñar da man de María hacia Deus, facendo frente ás nosas incongruencias, ós nosos temores e ós nosos intereses egoístas encubertos. Deixando así que sexa o Espírito de Deus quen encha os nosos corazóns e as nosas vidas da Luz e da frescura de Cristo.   É a El a quen esperamos coa nosa Nai María e dicimos tamén: Amén. Marana-tha.

No hay comentarios:

Publicar un comentario